Welkom!

Welkom op de website van Museum De Roos waar wij proberen u een zo goed mogelijk beeld van ons museum te geven.

Bent u, mede naar aanleiding van uw bezoek aan de website nieuwsgierig geworden? Kom dan eens kijken in Hollands oudste stad met onder andere haar eeuwenoude Markt, waaraan ook het museum ligt in het eeuwenoude pand 'De Roos'.

Museum 'De Roos'

Speciaal voor kinderen

Kleurplaat van de Markt - Geertruidenberg

Speurtochten
 
Er zijn speurtochten beschikbaar voor kinderen van 7 tot 10 en van 10 t/m 12 jaar..
Exposities:

Kerststalletjes in Pop-Up van Toon Timmermans 

Vanaf de middeleeuwen treffen we kerststallen aanvankelijk alleen aan in kerken. Vanaf begin 1800 zien we ook in steeds meer huizen kerststallen verschijnen: vermogende burgers gaven handwerkslieden opdracht om een kerstgroep te vervaardigen. In het begin leken die op de stallen uit de kerken, maar dan kleiner van formaat. Ze werden vervaardigd in noord- en midden-Duitsland en na 1850 worden stallen uit zuid-Duitsland en Tirol populair.Ook bij de armen ontstond steeds meer de behoefte zo’n stal in huis te hebben.  Handgemaakte beeldjes laten vervaardigen was te duur, en zodoende speelde de grafische industrie daarop in. Men ging bladen drukken met figuren die uitgeknipt konden worden. Zo was de papieren kerststal dus een arme-lui's kerststal.

Eveneens te zien: een aantal zeldzame schelpen. Het zijn losse kleppen (iedere pareloester heeft 2 kleppen) van pareloesters, waarop bijbelse voorstellingen zijn gegraveerd en afkomstig uit Libanon. De schelpen werden begin twintigste eeuw door pelgrims die het Heilige Land bezochten, meegebracht naar West-Europa.


Gedicht van Juliana de Lannoy

Tot onze grote verrassing ontvingen wij van de gemeente Geertruidenberg in bruikleen onderstaand gedicht van Juliana de Lannoy, zie onderstaande foto:

                                  


Vrijwilliger worden??
Wie wil dat nou niet? Je verdiepen in de geschiedenis van Geertruidenberg…. en dan de bezoekers vertellen over Willem van Oranje, die hier in de Koestraat verbleef, over de vestingwerken, die Prins Maurits heeft laten aanleggen door Simon Stevin, over de schilders, schrijvers, onderwijzers, burgemeesters enz. die hier hebben gewoond. Ook voor het Educatief Programma zoeken wij vrijwilligers!
Museum De Roos hoopt dat er gastvrouwen/gastheren zijn die in hun vrije tijd willen helpen met het toezicht houden in het museum. Je wordt begeleid door en loopt mee met de gastvrouwen en –heren die nu al een deel van hun vrije tijd in het museum steken, totdat je zelfstandig de museumbezoekers kunt begeleiden.
Iedereen, die zich wil inzetten voor het Geertruidenbergs museum, kan bellen naar 0162523647