Welkom!

Welkom op de website van Museum De Roos waar wij proberen u een zo goed mogelijk beeld van ons museum te geven.

Bent u, mede naar aanleiding van uw bezoek aan de website nieuwsgierig geworden? Kom dan eens kijken in Hollands oudste stad met onder andere haar eeuwenoude Markt, waaraan ook het museum ligt in het eeuwenoude pand  'De Roos'.

Museum 'De Roos'

Speciaal voor kinderen

Kleurplaat van de Markt - Geertruidenberg

Speurtochten
 
                   
Er zijn speurtochten beschikbaar voor kinderen van 7 tot 10 en van 10 t/m 12 jaar.                          

Vrijwilliger worden??
Wie wil dat nou niet? Je verdiepen in de geschiedenis van Geertruidenberg….  en dan de bezoekers vertellen over Willem van Oranje, die hier in de Koestraat verbleef, over de vestingwerken, die Prins Maurits heeft laten aanleggen door Simon Stevin, over de schilders, schrijvers, onderwijzers, burgemeesters enz. die hier hebben gewoond. Ook voor het Educatief Programma zoeken wij vrijwilligers
Museum De Roos hoopt dat er gastvrouwen/gastheren zijn die in hun vrije tijd willen helpen met het toezicht houden in het museum. Je wordt begeleid door en loopt mee  met de gastvrouwen en –heren die nu al een deel van hun vrije tijd in het museum steken, totdat je zelfstandig de museumbezoekers kunt begeleiden.
Iedereen, die zich wil inzetten voor het Geertruidenbergs museum, kan bellen naar 0162523647
Exposities: 

Deze expositie is verlengd tot 31 oktober 2017

Van 6 mei tot 30 september 2017 is de expositie: 'Pop up of het beweegbare Boek' te zien. De verzameling is afkomstig uit de collectie van Ruud Ringers, kunsthistoricus en beeldhouwer,  die al veertig jaar bezig is een encyclopedische verzameling aan te leggen analoog aan de Kunst en Wonderkamers van de 16e eeuw, de zogenaamde ‘rariteitenkabinetten’.


zie: Wisseltentoonstellingen

Eveneens te zien: een aantal zeldzame schelpen. Het zijn losse kleppen (iedere pareloester heeft 2 kleppen) van pareloesters, waarop bijbelse voorstellingen zijn gegraveerd en afkomstig uit Libanon. De schelpen werden begin twintigste eeuw door pelgrims die het Heilige Land bezochten, meegebracht naar West-Europa. 

                   Nationale Archeologiedagen op 13, 14 en 15 oktober

                             

Tijdens die drie dagen vraagt Museum De Roos aandacht voor de kleine selectie uit aardewerk- en glasvondsten van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’, die in de zaal op de begane grond én in de kelder van Museum De Roos worden geëxposeerd. Het museum  vraagt dit jaar extra aandacht voor de Duc d’Alf:
In Geertruidenberg gaan we terug in de tijd naar de jaren 70 van de 16e eeuw. Dat was de tijd van de Tachtigjarige Oorlog wanneer de Hertog van Alva een schrikbewind in de Nederlanden voerde. In 1581 werd in Utrecht Philips II door de Staten afgezworen als vorst van de Nederlanden. Deze plechtigheid werd gevolgd door een feestbanket waarop veel gedronken en getoast werd onder andere met een met wijn gevulde tafelbel die na het leegdrinken werd geluid. De tafelbel waaruit werd gedronken werd ook wel de Duc d'Alf genoemd. Het glas behoorde in één teug te worden geleegd, waarna men de klepel in het omgekeerde glas kon laten luiden.
Daarbij werd het rijmpje uitgesproken:
Duc d'Alf, die heeft het te zwaar verbruid,
Wij luijen den Koning van Spanje uit. 
Deze avond ging de boeken in als de "Uitluiding van Philips II en de Hertog van Alva".
Tijdens de Nationale Archeologiedagen kunt u op de begane grond een fragment bekijken van de Duc d'Alf. Het fragment is afkomstig uit een beerput bij het voormalige Prinsenhof aan de Koestraat (1989) in Geertruidenberg Ook een zeldzaam 14e eeuws strijdzwaard: 'Het Zwaard van Geertruidenberg' is de moeite van het bekijken waard. zie www.archeologiedagen.nl