Welkom!

Welkom op de website van Museum De Roos waar wij proberen u een zo goed mogelijk beeld van ons museum te geven.

Bent u, mede naar aanleiding van uw bezoek aan de website nieuwsgierig geworden? Kom dan eens kijken in Hollands oudste stad met onder andere haar eeuwenoude Markt, waaraan ook het museum ligt in het eeuwenoude pand  'De Roos'.

Museum 'De Roos'

Speciaal voor kinderen

Kleurplaat van de Markt - Geertruidenberg


Speurtochten
 
                   
Er zijn speurtochten beschikbaar voor kinderen van 7 tot 10 en van 10 t/m 12 jaar
                                


Exposities

Van 6 mei tot 30 september 2017 is de expositie: 'Pop up of het beweegbare Boek' te zien. De verzameling is afkomstig uit de collectie van Ruud Ringers, kunsthistoricus en beeldhouwer,  die al veertig jaar bezig is een encyclopedische verzameling aan te leggen analoog aan de Kunst en Wonderkamers van de 16e eeuw, de zogenaamde ‘rariteitenkabinetten’.


Zie: Wisseltentoonstellingen


Eveneens te zien: een aantal zeldzame schelpen. Het zijn losse kleppen (iedere pareloester heeft 2 kleppen) van pareloesters, waarop bijbelse voorstellingen zijn gegraveerd. Ze zijn afkomstig uit Libanon. De schelpen werden begin twintigste eeuw door pelgrims die het Heilige Land bezochten, meegebracht naar West-Europa. 

               
Anonieme schenking

Hieronder een schilderij van de Bergse schilder Jan Hubertus, voorstellende Museum De Roos aan de Markt in Geertruidenberg. Dit schilderstuk is onderdeel van een uitgebreide schenking. De schenker wenst anoniem te blijven. Het museum is hem zeer dankbaar!


Vrijwilliger worden??

Wie wil dat nou niet? Je verdiepen in de geschiedenis van Geertruidenberg….  en dan de bezoekers vertellen over Willem van Oranje, die hier in de Koestraat verbleef, over de vestingwerken, die Prins Maurits heeft laten aanleggen door Simon Stevin, over de schilders, schrijvers, onderwijzers, burgemeesters enz. die hier hebben gewoond. Ook voor het Educatief Programma zoeken wij vrijwilligers
Museum De Roos hoopt dat er gastvrouwen/gastheren zijn die in hun vrije tijd willen helpen met het toezicht houden in het museum. Je wordt begeleid door en loopt mee  met de gastvrouwen en –heren die nu al een deel van hun vrije tijd in het museum steken, totdat je zelfstandig de museumbezoekers kunt begeleiden.

Iedereen, die zich wil inzetten voor het Geertruidenbergs museum, kan bellen naar 0162523647