Home Uw bezoek Kinderen Tijdelijke tentoonstelling Collectie Vrienden van De Roos Contact Vestingstad Geertruidenberg Geschiedenis

Ontdek de collectieCollectie overzicht

In bezit/bruikleen sinds: 01-05-2022

Zuiderwaterlinie

Typisch voor Nederland is het grote aantal waterlinies dat onze defensie heeft geteld. Tien van zulke linies steunden in de loop der eeuwen op het gebruik van onderwaterzettingen als bijzondere hindernis.
Na de ervaringen in de oorlog met Frankrijk in 1672 werd vanaf 1698 aan de zuidgrens van de Republiek een militaire verdediginslinie aangelegd, het Zuiderfrontier. Dit werd de langste aaneenschakeling van forten, vestingsteden en inundatiegebieden die Nederland ooit heeft gekend.
Deze linie was grotendeels op inundaties gebaseerd en heet daarom Zuiderwaterlinie.
Het hele concept van de linie was uitgedacht van Menno van Coehoorn. Hij combineerde bestaande onderdelen, met name vestingsteden, met verschillende inundatiegebieden en nieuwe werken zoals de Linie van Den Hout, de linie van de Munnikenhof en het Retranchement bij Waspik.