Home Uw bezoek Kinderen Tijdelijke tentoonstelling Collectie Vrienden van De Roos Contact Vestingstad Geertruidenberg Geschiedenis

Disclaimer

Artikel 1 definities

Website: museumderoos.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Museum De Roos de bevoegde uitgever van de webpagina;

Artikel 2 toepassing

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Op fotomateriaal getoond op de website heerst copyright.
  • Museum De Roos werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • Museum De Roos geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • Museum De Roos biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • Museum De Roos is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
  • Domako Project Afbouw B.V. verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
  • Museum De Roos kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • Museum De Roos zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
  • Museum De Roos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

Einde disclaimer.