De Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’
 
De Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’, voorheen ‘Oudheidkundig Genootschap Geertruidenberg’ heeft zich sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw ingezet voor de oprichting van een museum in Geertruidenberg.
 
 
Pijpenpot
 
In 1938, ter gelegenheid van de festiviteiten rond het 725 jaar bestaan van Geertruidenberg als stad, was er een eenmalige expositie van oude voorwerpen in het pand 'De Roos'.

In 1981 werd de Stichting Museum ‘De Roos’ opgericht, doch het duurde nog tot 2003 voor aan de inwoners van de gemeente Geertruidenberg een volwaardig en modern museum kon worden getoond.
De Archeologische Werkgroep van de Oudheidkundige Kring heeft in de loop van de tijd veel opgravingen gedaan, een deel van de gevonden voorwerpen wordt geëxposeerd in de kelder van het museum, in de Geertruidskerk en het gemeentehuis.