De ANBI gegevens van Museum De Roos vindt U
via deze links:
 

  1. Algemene gegevens Museum De Roos
  2. Organigram Bestuur Museum De Roos
  3. Doelstellingen Stichting Museum De Roos
  4. Beleidsplan 2018-2022
  5. Financieel jaaroverzicht 2017
  6. Subsidieverantwoording/Activiteitenverslag 2017