De ANBI gegevens van Museum De Roos vindt U
                                   via deze links:
 
                                  1) Algemene gegevens Museum De Roos
                                  2) Organigram Bestuur Museum De Roos
                                  3) Doelstellingen Stichting Museum De Roos 
                                  4) Beleidsplan Museum De Roos
                                  5) Financieel jaaroverzicht 2016
                                  6) Activiteitenverslag 2015