De Franse Tijd.

De Franse overheersing - de zgn. Napoleontische Tijd - had voor Geertruidenberg als gevolg dat duizenden Franse soldaten in de stad werden gelegerd. In 1793 waren er 7 à 8 duizend man in de stad die niet allemaal bij particulieren konden worden ondergebracht en daarom gelegerd werden in ’t Weeshuys en de kerk, waar ze een geweldige schade aanrichtten. Het orgel, de stoelen en banken dienden als brandhout en de grafzerken als vuurplaatsen. Ook de bomen rond de Markt en de Venestraat werden gekapt. Deze bezetting duurde maar een relatief korte tijd omdat de stad op last van de prins van Oranje weer werd ingenomen. Twee jaar later viel Geertruidenberg opnieuw in Franse handen (zie Mari ten Kate), het leven ging echter door.
Napoleon gaf zijn familieleden de hoogste posten in de door hem veroverde landen om zeker te zijn van hun steun; hij benoemde zijn broer Louis tot koning van Holland, koning Lodewijk Napoleon. Geheel tegen alle verwachtingen in was hij een betere koning dan men verwachtte: hij was een bij ‘zijn volk’ betrokken koning. In 1809 kwam hij naar Geertruidenberg, bezichtigde de stad, interesseerde zich voor de visserij, gaf geld voor het herstel van de Protestantse en Rooms-katholieke kerk en de zalmvissers kregen verschillende voorrechten. Zijn broer, Napoleon, was minder tevreden: hij kreeg geen geld en geen soldaten uit de noordelijke Nederlanden.
In 1810 riep hij zijn broer terug en de Nederlanden werden bij Frankrijk ingelijfd. In Geertruidenberg werden alle voorrechten ongedaan gemaakt, de twintigste penning werd afgeschaft en na de val van Napoleon in 1815 werd de stad een gemeente in Noord-Brabant.
 
 
 
Brandend Raamsdonksveer door Mari ten Kate
 
Niet alleen voor Geertruidenberg en de Nederlanden, maar voor alle door Napoleon veroverde landen was de Franse Tijd een keerpunt in de geschiedenis. Napoleon had opdracht gegeven een burgerlijk wetboek, de Code Civil, te schrijven. Dit wetboek en de herziening van het onderwijs, de belastingen, de burgerlijke stand, de dienstplicht, het decimale stelsel en niet te vergeten de verplichte achternaam voor iedere inwoner luidden de Moderne Tijd in.