De Sint-Elisabethsvloed
 
Er is sprake geweest van verschillende Sint-Elisabethsvloeden. De eerste zou al in 1404 hebben plaatsgevonden, de tweede in 1421 en de derde in 1424. Het gevolg van die verschillende watersnoden, het ontstaan van de Biesbosch, is dus niet het resultaat van één nacht storm; het heeft jaren geduurd voor de Grote of Zuid-Hollandse Waard een grote watervlakte was. Er was in ieder geval in 1421 een zeer zware noordwesterstorm en het rivierwater stond door hevige regenval in de daaraan voorafgaande dagen ook hoger dan normaal. Een ernstige en misschien wel cruciale factor is geweest dat het dijkonderhoud verwaarloosd was door de Hoekse en Kabeljauwse twisten, de oorlog waar Geertruidenberg en Dordrecht rechtstreeks bij betrokken waren. Oorlog voeren kost geld!
In 1420 werd de ‘Hoekse’ stad Geertruidenberg belegerd door Dordrecht (Kabeljauwen) en werd het door de eigen kasteelheer Dirk van Merwede in brand geschoten om de belegeraars buiten de stad te houden. De in de strijd beschadigde stadsmuur was nauwelijks gedicht toen de Sint-Elisabethsvloed van 1421 de wijde omgeving onder water zette en de rivier de Donge veranderde in een groot binnenmeer. Geertruidenberg werd omgeven door water en daardoor geïsoleerd van het graafschap Holland waartoe het behoorde. Als handelsstad had de stad afgedaan
.
 
 
 
 
    Paneel 1 van de Elisabeth-panelen  door
een onbekende meester