Home Uw bezoek Kinderen Tijdelijke tentoonstelling Collectie Vrienden van De Roos Contact Vestingstad Geertruidenberg Geschiedenis

Tijdelijke expositieWillem van Duvenvoorde en Huis ten Strijen

Willem van Duvenvoorde en Huis ten Strijen


Te zien van:

24-06-2022 tot 26-11-2022

In bruikleen van:

Stichting De Verweesde Toren

Willem van Duvevoorde werd in 1290 geboren in de buurt van Haarlem en overleed te Brussel in 1353. Hij was de bastaardzoon van Filips III van Du(i)vevoorde en halfbroer van Jan I van Polanen. Zonder enige twijfel behoorde Willem van Duvevoorde tot de top van de adel in de eerste helft van de veertiende eeuw.

De Slotbosse Toren is een nog altijd imposante overblijfsel van het eens zo glorieuze Huis ten Strijen, onlosmakelijk verbonden aan Ridder Willem van Duvenvoorde. In de middeleeuwen was zijn waterburcht het grootste in de Nederlanden. Het kasteel was voorzien van een voorburcht, drie grachtengordels, een grote hof en diergaarde.
Helaas is vooral door de Tachtigjarige Oorlog het kasteel erg afgetakeld.

Als schout van Graaf Willem III krijgt Willem van Duvenvoorde opdracht om in Geertruidenberg een versterkt kasteel te bouwen. Ook dit kasteel is verdwenen door het bewogen strijdverleden van deze grensstad. Na langdurig archeologisch onderzoek zijn enkele fundamenten ontdekt. Boven op die fundamenten is een muur gebouwd die tegenwoordig een deel van het kasteel van Geertruidenberg visualiseert.